• Uniunea Europeana
  • Guvernul României
  • Instrumente Structurale

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Secţiunea economică a spitalului cuprinde bugetul de venituri şi cheltuieli, veniturile salariale nete pe secţii de spital, contractul de prestări servicii încheiat între spital şi Casa Judeţeană de Sănătate.

 

Buget Venituri Cheltuieli

 

Venituri nete lunare

 

Contract servicii cu CJAS

 

Contracte achiziţii publice

Termeni şi Condiţii
web counter