• Uniunea Europeana
  • Guvernul României
  • Instrumente Structurale

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

ACTE  NECESARE  IN  VEDEREA  INTERNARII

1. Bilet de trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist
2. Dovada calitatii de asigurat:
-      Cardul de sanatate,
sau
-     Adeverinta eliberata de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, de care pacientul apartine
3. Buletin de identitate / Carte de identitate
4. Alte acte necesare:
- Adeverinta de la locul de munca/ Adeverinta somaj / Adeverinta ordonanta / Adeverinta ajutor social de la primarie
-  Adeverinta elev/student
- Cupon de pensie

Termeni şi Condiţii
web counter