• Uniunea Europeana
  • Guvernul României
  • Instrumente Structurale

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE DE SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD

  • -Decizii
  • -Planuri, programe, strategii, regulamente, coduri
  • -Proceduri
  • -Protocoale
  • -Adrese
  • -Rapoarte
  • -Note
  • -Referate
  • -Formulare
  • -Avize
  • -Anunțuri
  • -Contracte (achiziții publice, contracte de muncă etc.)
  • -Procese-verbale
  • -Situații contabile/statistice/financiare/juridice/de personal
  • -Registre
  • -Condici/borderouri
  • -Declarații de avere și declarații de interese
  • -Chestionare
  • -Răspunsuri la cereri, reclamații, sesizări
  • -Corespondență internă
  • -Corespondență persoane fizice/juridice
  • -Documente specifice resurselor umane (organigramă, stat de funcții, fișa postului, dosare de personal, fișe de evaluarea performanțelor profesionale, pontaje, adeverințe)
  • -Documente  medicale (foaia de observație clinică generală, fișa de spitalizare)
  • -Bilet de externare, scrisoare medicală, formulare de consimțămât, decont cheltuieli, bilet de  trimitere, buletin de analize medicale, rețete)
  • -Documente specifice departamentelor și prevăzute de legislația aplicabilă unităților sanitare,
Termeni şi Condiţii
web counter