• Uniunea Europeana
 • Guvernul României
 • Instrumente Structurale

 • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

În această secţiune sunt enumerate legile aplicabile sistemului public de sănătate, spitalului şi pacientului în procesul de interacţiune cu spitalul.

 • HOTĂRÂRE nr. 1388 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012
 • Ordinul 470/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (fişier *.doc)
 • HG 262/2010 din 31/03/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010.
 • Norme metodologice privind aplicarea contractului cadru 2010
 • Hotărâre Nr. 1714 din 29.12.2008  pentru aprobarea Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009. Data Publicării: 13.01.2009
 • Ordin nr. 205 - 408/2010 din 01/04/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010.
 • Anexe Ordin 470/2010 modificare norme concedii şi indemnizaţii asigurări sociale sănătate (fişier *.pdf)
 • Contract Cadru 2009
 • ORDIN nr. 60 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (fişier *.doc)
 • OUG 36/2010 pentru modificarea şi completarea OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (fişier *.doc)
 • Ordonanţa de urgenţă Nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (fişier *.doc)
 • Ordin 891 din 18.12.2008 privind chestionarele pentru evaluarea satisfacţiei asiguratului faţă de calitatea serviciilor medicale furnizate în medicină de familie şi în unităţile spitaliceşti, Data publicării: 07.01.2009
 • Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date (fişier *.doc)
 • ORDIN nr. 832/302/2008 - pentru aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală (fişier *.pdf)
 • Legea Asigurărilor de Sănătate
 • NORME METODOLOGICE din 26 mai 2008 - cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă (fişier *.doc)
 • ORDIN nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 - privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor
Termeni şi Condiţii
web counter