• Uniunea Europeana
  • Guvernul României
  • Instrumente Structurale

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

COMITET DIRECTOR:

Manager interimar -  Ec. JURJ OVIDIU NICOLAE

Director medical cu delegare de atributii  - Dr. RADUT RAMONA MIHAELA

Director financiar-contabil cu delegare de atributii- Ec. IGA ANGELICA

Termeni şi Condiţii
web counter